Medlemskap

Nye medlemmer

!Treningstider står under TRENING

Klubben tar inn nye medlemmer de 2-3 første ukene ved smesterstart. Det vil være vanskelig for en nybegynner å ta igjen ca 3 ukers opplæring. Nedre aldersgrense er 8 år, vi har ingen øvre aldersgrense. Vi ønsker å ta i mot flere ungdommer og voksne. Dette er trening både for kropp ogsjel. Ikke tenk at du er for stiv eller for gammel til å starte noe nytt. Ta med vanlig treningstøy og møt opp til nybegynnerpartiet. Du kan prøve gratis i 2 uker (4 ganger) innen registreringsfristen.

  • For å bli medlem hos oss bruk lenken Bli medlem. Linken vil føre deg til Kamsportforbundets medlemsverktøy. Medlemskontingenten betales via avtalegiro. Viktig! Registreringen må skje innen en måned etter semesterstart.
  • Spør oss gjerne om registrering, se også ofte spurt spørsmål hos Kampsportforbundet.
  • Første “gi” (drakt) er gratis, det får du når første betalingen er inne. (Juster gjerne datoen på avtalegiro fram på nettbanken slik at du får gi’en raskere).
  • [Kampsportforbundets medlemsvektøy]

Priser:

Barn opp til og med 12 år : kr 1440,-/semester. 240,-/måned trekkes med avtalegiro.
13 år og oppover : kr 1860,-/semester. 310,-/måned trekkes med avtalegiro.
Familier (må bo på samme adresse) : kr 3000,-/semester. 500,-/måned trekkes med avtalegiro.
Det kommer et administrasjonsgebyr på 5kr/mnd.
Kontingentsatser ovenfor gjelder for ett semester (halvt år), betales månedlig med avtalegiro.
For å få til dette må deltaker eller foresatte passe på at oppgitt epostadresse er korrekt.
Merk at årsbeløpet er delt i 12 og trekkes hver måned via avtalegiro, dvs også om sommeren når vi ikke har trening. Dette for at det skal være lettere å håndtere i regnskapssystemet og at det blir likt hele året for medlemmene.
Første gi (drakten) er gratis, ved mottatt første betaling.
Drop inn (gjelder ikke nybegynnere) : kr 100,-
Gradering : Se Graderingsinfo
Husk å betale innen frister som blir satt for å unngå ekstra avgifter!!
Belter : 50,-
Klubbmerke : 60,- Obligatorisk på gi (drakt)

Betalingsinfo: (gjelder ikke medlemskontingent)

Innbetalinger til klubben kan skje i kontanter eller til klubbens bankkonto 0531.08.11620, med melding om hva betalingen gjelder og deltakernavn. Husk å betale i god tid før frister. OBS! Gjelder ikke medlemskontingent, det trekkes til en annen konto!

Ny ‘gi’ (drakt) får du i forbindelse med første betaling av kontingenten. Trenger du å kjøpe gi med andre egenskaper og kvalitet, så kan det gjøres på Shotokan Shop.

Å melde seg ut av klubben

Ønsker du å melde deg ut av klubben etter en periode? Tips oss i styret, helst direkte til vår kasserer (se under kontaktinfo). Da stopper vi å sende ut flere fakturaer til din bank. Du kan også vurdere å være passiv medlem en periode og komme tilbake, uten at det koster noe. I så fall avtal det med oss i forkant.
Vi vil sette stor pris på om du sendte oss i styret en melding om hvorfor du slutter, særlig av grunner vi kunne forbedret oss på.