Medlemskap

Nye medlemmer

!Treningstider står under TRENING

Klubben tar inn nye medlemmer de 2-3 første ukene ved smesterstart. Det vil være vanskelig for en nybegynner å ta igjen ca 3 ukers opplæring. Nedre aldersgrense er 8 år, vi har ingen øvre aldersgrense. Vi ønsker å ta i mot flere ungdommer og voksne. Dette er trening både for kropp ogsjel. Ikke tenk at du er for stiv eller for gammel til å starte noe nytt. Ta med vanlig treningstøy og møt opp til nybegynnerpartiet. Du kan prøve gratis i 2 uker (4 ganger) innen registreringsfristen.

  • For å bli medlem hos oss bruk lenken Bli medlem. Linken vil føre deg til Kamsportforbundets medlemsverktøy. Medlemskontingenten betales via avtalegiro. Viktig! Registreringen må skje innen en måned etter semesterstart.
  • Spør oss gjerne om registrering, se også ofte spurt spørsmål hos Kampsportforbundet.
  • Første “gi” (drakt) er gratis, det får du når første betalingen er inne. (Juster gjerne datoen på avtalegiro fram på nettbanken slik at du får gi’en raskere).
  • [Kampsportforbundets medlemsvektøy]

Priser:

Barn opp til og med 12 år : kr 1440,-/semester. 240,-/måned trekkes med avtalegiro.
13 år og oppover : kr 1860,-/semester. 310,-/måned trekkes med avtalegiro.
Familier (må bo på samme adresse) : kr 3000,-/semester. 500,-/måned trekkes med avtalegiro.
Det kommer et administrasjonsgebyr på 5kr/mnd.
Kontingentsatser ovenfor gjelder for ett semester (halvt år), betales månedlig med avtalegiro.
For å få til dette må deltaker eller foresatte passe på at oppgitt epostadresse er korrekt.
Merk at årsbeløpet er delt i 12 og trekkes hver måned via avtalegiro, dvs også om sommeren når vi ikke har trening. Dette for at det skal være lettere å håndtere i regnskapssystemet og at det blir likt hele året for medlemmene.
Første gi (drakten) er gratis, ved mottatt første betaling.
Drop inn (gjelder ikke nybegynnere) : kr 100,-
Gradering : Se Graderingsinfo
Husk å betale innen frister som blir satt for å unngå ekstra avgifter!!
Belter : 50,-
Klubbmerke : 60,- Obligatorisk på gi (drakt)

Betalingsinfo: (gjelder ikke medlemskontingent)

Innbetalinger til klubben kan skje i kontanter eller til klubbens bankkonto 0531.08.11620, med melding om hva betalingen gjelder og deltakernavn. Husk å betale i god tid før frister. OBS! Gjelder ikke medlemskontingent, det trekkes til en annen konto!

Ny ‘gi’ (drakt) får du i forbindelse med første betaling av kontingenten. Trenger du å kjøpe gi med andre egenskaper og kvalitet, så kan det gjøres på Shotokan Shop.

Å melde seg ut av klubben

Ønsker du å melde deg ut av klubben etter en periode? Tips oss i styret, helst direkte til vår kasserer (se under kontaktinfo). Da stopper vi å sende ut flere fakturaer til din bank. Du kan også vurdere å være passiv medlem en periode og komme tilbake, uten at det koster noe. I så fall avtal det med oss i forkant.
Vi vil sette stor pris på om du sendte oss i styret en melding om hvorfor du slutter, særlig av grunner vi kunne forbedret oss på.

Et treningstilbud for hele familien, vi trener både kropp og sjel. Du finner oss på Toppåsen (Holmlia)