NTKF er blitt direkte medlem av JKA

(gjengitt fra NTKFs nett- og Facebook-sider)

* Oppdatert 24.mars 2015

NY INTERNASJONAL TILKNYTNING TIL JKA

Norges Tradisjonelle Karateforbund (NTKF – Kawasoe Group Norway) er pr. desember 2014 direkte tilsluttet Japan Karate Association (JKA) gjennom sitt medlemskap i JKA Afro-Eurasia.

Dan graderte seniorer i NTKF er registrert og har fått individuelt medlemskap i JKA.
Hovedinstruktør for JKA Afro-Eurasia er Kawasoe Sensei.
NTKF arrangerer to weekend-samlinger med Kawasoe Sensei i året (mars og november) samt den tradisjonsrike sommerleiren i Tønsberg der vi også har internasjonale gjesteinstruktører fra JKA.

NTKFs medlemmer kan delta på JKA Spring Course i Windsor i UK som avholdes i april hvert år og Summer Course i Edinburgh, Skottland, i august. På disse internasjonale samlingene avholdes det  JKA Dan graderinger samt dommer- og instruktørkurs.
Inntil videre kan NTKF-medlemmer også gradere for Kawasoe Sensei (JTKI) på sommerleiren i Tønsberg etter NTKF Dan graderingspensum. Mer informasjon og retningslinjer for Dan og Kyu graderinger finnes på ntkf.no.

Kjersti Leiren Boag
Styreleder NTKF, kjerstiboag@gmail.com

For mer informasjon:
JKA Afro-EurAsia web sider