Gradering

Hensikten med graderingssystemet er å ha kontroll over elevenes standard og utvikling. Vanligvis er det gradering etter en periode på 4 til 6 måneder, avhengig av hvilken dojo man trener i.

De elevene som består graderingen mottar en forfremmelse i grad og retten til å bære det nest beltet. Når man består en slik gradering, forventes det at eleven fortsetter å trene med enda større inspirasjon og entusiasme enn tidligere.

I virkelig karate-do trening er det et meget viktig poeng som elevene må forstå, at det sorte beltet er ikke det endelige målet. Det er ingen slutt på det å trene karate. Det sorte beltet markerer begynnelsen på en enda dypere forståelse av karate, og enda mer seriøs trening. Alle gradene man får en faktisk bare en liten del av noe uendelig.

Dersom man forstår dette er det klart at selv om man skulle stryke på en gradering, må man ikke slutt å trene. Tvert imot, eleven må trene enda mer. Fremgang er en individuell prosess som går i elevens eget tempo. Noen går raskt andre ikke fullt så fort. Hele poenget er å ikke gi opp. Virkelig karate-do trening er en livslang utvikling med seriøs trening.

Kinesisk Visdom: Være ikke redd om det går sakte fremover, være bare redd for å stå på stedet hvil.