Pusteteknikk

Det er i hovedsak to forskjellige måter å puste på. Man kan enten bare bruke øvre del av lungene eller man kan også bruke nedre del, det vi kaller “å puste helt ned i magen/å puste med magen”. Dette gjøres enten ved å puste inn gjennom nesen eller ved å legge tungen høyt i munnen (som nå du sier bokstaven L).

Når man behersker dette kan du tenke på at du skal ha så lite luft i lungene som mulig. Dette fordi du strammer magemuskulaturen ved kime og da skal puste ut den luften du har i lungene.

Man puster inn rett før teknikkene eller i begynnelsen av en teknikk for så å presse luften ut (det er ikke det samme som å blåse) mot slutten og kime. Det er på grunn av dette presset at det oppstår en hvesende lyd i det man avslutter teknikkene. Denne skal ikke lages av stemmebåndene og ikke overdrives.

Så husk disse reglene for riktig pusting:

  • Pust alltid inn gjennom nesen
  • Pust alltid ut gjennom munnen
  • Luften må presses ut av magemusklene
  • Pust med magen
  • Ha minst mulig luft i lungene
  • Kime skjer i det den siste luften presses ut