Pensum

Fra 10. til 9. Kyu (hvit til gult),
fra 9. til 8. Kyu (gult til orange)

Kihon:

 • Gedan Barai
 • Age Uke
 • Soto Uke
 • Oi Zuki
 • Gyaku Zuki
 • Mae Geri
 • Yoko Geri (fra kibadachi)

Kata:
9. kyu – Taikyoku Shodan (Kihon Kata)
8. kyu – Heian Shodan

Kumite:
Gohon Kumite – Sanbon kumite

Fra 8. til 7. kyu (orange til rødt)

Kihon:

 • Oi-Zuki
 • Gedan-Barai Gyaku-Zuki
 • Age-Uke Gyaku-Zuki
 • Soto-Uke Gyaku-Zuki
 • Shuto-Uke (Kokutsudachi)
 • Mae-geri
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba Dachi)
 • Yoko-geri Kekomi (fra Kiba Dachi)
 • Mawashi-geri

Kata:
Heian Nidan

Kumite:
Kihon Ippon Kumite (2 Jodan – 2 Chudan)

Fra 7. til 6. kyu (rødt til grønt)
fra 6. til 5. kyu (grønt til blått)

Kihon:

 • Sanbon zuki (5 skritt fremover)
 • Age-uke Gyaku-zuki (5 skritt tilbake)
 • Soto-Uke Gyaku-Zuki (5 skritt fremover)
 • Gedan-Barai Gyaku-zuki
 • Shuto-Uke (Kokutsu-dachi) (5 skritt tilbake)
 • Mae-geri (5 skritt fremover)
 • Mawashi-geri (5 skritt fremover)
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba-dachi)
 • Yoko-geri Kekomi (fra Kiba-dachi)

Kata:
Heian Sandan
Heian Yondan

Kumite:
Kihon Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Mae-geri, Yoko-geri, Mawashi-geri)

Fra 5. til 4. kyu (blått til lilla)
fra 4. til 3. kyu (lilla til brun)

Kihon:

 • Sanbon zuki (5 skritt fremover)
 • Age-uke Gyaku-zuki (5 skritt bakover)
 • Uchi-Uke Gyaku-Zuki (5 skritt fremover)
 • Soto-Uke Gyaku-Zuki (5 skritt bakover)
 • Gedan-Barai Gyaku-zuki (5 skritt fremover)
 • Shuto-Uke Nukite (Kiba-dachi – Senkutsu dachi) (5 skritt tilbake)
 • Mae-geri (5 skritt fremover)
 • Mawashi-geri (5 skritt fremover)
 • Mae-geri Mawashi-geri (bytt bein)
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba-dachi)
 • Yoko-geri Kekomi (fra Kiba-dachi)

Kata:
Heian Yondan
Tekki Shodan (4. til 3.)

Kumite:
Jiyu Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Mae-geri, Mawashi-geri)

Fra 3. til 2. kyu, fra 2. til 1. kyu (brunt)

Kihon:

 • Sanbon zuki (5 skritt fremover)
  • Bakover –
   Age-uke Gyaku-zuki
   uchi-uke kizami-zuki Gyaku-zuki
   Soto-uke Yoko-hihjate uraken-uchi
   Gedan-barai Uraken-uchi Gyaky-zuki
   Shuto-uke Mae-geri nukite
 • Mae-geri (5 skritt fremover)
 • Mawashi-geri (5 skritt fremover)
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba-dachi)
 • Mae-geri Yoko-geri
 • Mawashi-geri Yoko-geri

Kata:
Tekki Shodan
Bassai Dai

Kumite:
Jiyu Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Mae-geri, Mawashi-geri)

NOTAT:

Presiseringer til Graderingspensum
(Slik Sensei kjørte gradering til jul 2014.)

Fra 10. og 9. kyu:

Kun Gohon Kumite (fem-stegs kamp)
Angrep Jodan Oi-zuki, forsvar Age-uke.
Angrep Chudan Oi-zuki, forsvar Soto-uke.

[Ikke Sanbon Kumite.]
Fra 8. kyu:

Kihon Ippon Kumite, begge sider (2 Jodan, 2 Chudan)

Fra 7. og 6. kuy:

Gedan-barai Gyaku-zuki (5 skritt bakover)
Shuto-uke (5 skritt framover, 5 skritt bakover)

Fra 5. og 4 kyu:

Kihon Ippon Kumite med:
Jodan, Chudan, Mae-geri, Yoko-geri Kekome, Mawashi-geri.

Fra 3. og 2. kuy:

Jiyu Ippon Kumite, med:
Jodan, Chudan, Mae-geri, Yoko-geri Kekome, Mawashi-geri, Ushiro-geri.

[Ikke Jiyu Kumite.]

Pensum i PDF format for Kyu of Dan kan lastes ned fra NTKF sine sider. Klubben har også egen hefte med pensum og annet nyttig stoff for en karateka. Spør en av oss i styre.