Pensum

Fra 10. til 9. Kyu (hvit til gult),
fra 9. til 8. Kyu (gult til orange)

Kihon:

 • Gedan Barai
 • Age Uke
 • Soto Uke
 • Oi Zuki
 • Gyaku Zuki
 • Mae Geri
 • Yoko Geri (fra kibadachi)

Kata:
9. kyu – Taikyoku Shodan (Kihon Kata)
8. kyu – Heian Shodan

Kumite:
Gohon Kumite – Sanbon kumite

Fra 8. til 7. kyu (orange til rødt)

Kihon:

 • Oi-Zuki
 • Gedan-Barai Gyaku-Zuki
 • Age-Uke Gyaku-Zuki
 • Soto-Uke Gyaku-Zuki
 • Shuto-Uke (Kokutsudachi)
 • Mae-geri
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba Dachi)
 • Yoko-geri Kekomi (fra Kiba Dachi)
 • Mawashi-geri

Kata:
Heian Nidan

Kumite:
Kihon Ippon Kumite (2 Jodan – 2 Chudan)

Fra 7. til 6. kyu (rødt til grønt)
fra 6. til 5. kyu (grønt til blått)

Kihon:

 • Sanbon zuki (5 skritt fremover)
 • Age-uke Gyaku-zuki (5 skritt tilbake)
 • Soto-Uke Gyaku-Zuki (5 skritt fremover)
 • Gedan-Barai Gyaku-zuki
 • Shuto-Uke (Kokutsu-dachi) (5 skritt tilbake)
 • Mae-geri (5 skritt fremover)
 • Mawashi-geri (5 skritt fremover)
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba-dachi)
 • Yoko-geri Kekomi (fra Kiba-dachi)

Kata:
Heian Sandan
Heian Yondan

Kumite:
Kihon Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Mae-geri, Yoko-geri, Mawashi-geri)

Fra 5. til 4. kyu (blått til lilla)
Fra 4. til 3. kyu (lilla til brun)

Kihon:

 • Sanbon zuki (5 skritt fremover)
 • Age-uke Gyaku-zuki (5 skritt bakover)
 • Uchi-Uke Gyaku-Zuki (5 skritt fremover)
 • Soto-Uke Gyaku-Zuki (5 skritt bakover)
 • Gedan-Barai Gyaku-zuki (5 skritt fremover)
 • Shuto-Uke Nukite (Kiba-dachi – Senkutsu dachi) (5 skritt tilbake)
 • Mae-geri (5 skritt fremover)
 • Mawashi-geri (5 skritt fremover)
 • Mae-geri Mawashi-geri (bytt bein)
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba-dachi)
 • Yoko-geri Kekomi (fra Kiba-dachi)

Kata:
Heian Godan (5. til 4.)
Tekki Shodan (4. til 3.)

Kumite:
Jiyu Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Mae-geri, Mawashi-geri)

Fra 3. til 2. kyu, fra 2. til 1. kyu (brunt)

Kihon:

 • Sanbon zuki (5 skritt fremover)
  • Bakover –
   Age-uke Gyaku-zuki
   uchi-uke kizami-zuki Gyaku-zuki
   Soto-uke Yoko-hihjate uraken-uchi
   Gedan-barai Uraken-uchi Gyaky-zuki
   Shuto-uke Mae-geri nukite
 • Mae-geri (5 skritt fremover)
 • Mawashi-geri (5 skritt fremover)
 • Yoko-geri Keage (fra Kiba-dachi)
 • Mae-geri Yoko-geri
 • Mawashi-geri Yoko-geri

Kata:
Tekki Shodan
Bassai Dai

Kumite:
Jiyu Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Mae-geri, Mawashi-geri)

NOTAT:

Presiseringer til Graderingspensum
(Slik Sensei kjørte gradering til jul 2014.)

Fra 10. og 9. kyu:

Kun Gohon Kumite (fem-stegs kamp)
Angrep Jodan Oi-zuki, forsvar Age-uke.
Angrep Chudan Oi-zuki, forsvar Soto-uke.

[Ikke Sanbon Kumite.]
Fra 8. kyu:

Kihon Ippon Kumite, begge sider (2 Jodan, 2 Chudan)

Fra 7. og 6. kuy:

Gedan-barai Gyaku-zuki (5 skritt bakover)
Shuto-uke (5 skritt framover, 5 skritt bakover)

Fra 5. og 4 kyu:

Kihon Ippon Kumite med:
Jodan, Chudan, Mae-geri, Yoko-geri Kekome, Mawashi-geri.

Fra 3. og 2. kuy:

Jiyu Ippon Kumite, med:
Jodan, Chudan, Mae-geri, Yoko-geri Kekome, Mawashi-geri, Ushiro-geri.

[Ikke Jiyu Kumite.]

—————————————————-

Klubben har også egen hefte med pensum og annet nyttig stoff for en karateka. Spør en av oss i styre.