JKA Dan graderingspensum

Under finner du JKA sitt Dan graderingspensum dersom du skal gradere under treningssamling i Windsor, Tønsberg eller Edinburgh.

Fullstendig graderingspensum og reglement i forbindelse med gradering i JKA finner du her.


1. Dan 

KIHON:

 1. SANBON RENZUKI (steg fremover) 
 1. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (steg bakover) 
 1. CHUUDAN SOTOUKE, YOKOENPI, YOKOURAKEN UCHI, GYAKUZUKI (ZENKUTSUDACHI bytt stilling til KIBADACHI bytt stilling til ZENKUTSU DACHI) (steg fremover) 
 1. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOUKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (steg bakover) 
 1. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (steg fremover) 
 1. MAEGERI (på stedet), MAEGERI (steg fremover) 
 1. MAWASHIGERI (steg fremover) 
 1. YOKOGERI KEAGE (i KIBA DACHI, høyre og venstre) (steg fremover) 
 1. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI) 

KATA:

BASSAI DAI, KANKU DAI, ENPI or JION (eget valg) 

KUMITE:

JIYU IPPON KUMITE 

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, JOUDAN MAWASHIGERI) – høyre og venstre

※ Informer om ditt valg av JOUDAN eller CHUUDAN for MAWASHIGERI 

  


2. Dan

KIHON:

 1. CHUUDAN JUNZUKI (steg fremover) 
 1. JOUDAN JYUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. SANBON RENZUKI (steg fremover) 
 1. AGEUKE, SOTOUKE (med samme arm), GYAKUZUKI (steg bakover) 
 1. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (steg fremover) 
 1. KOUKUTSHU SHUTOUUKE, ZENKUTSU NUKITE (steg bakover) 
 1. MAEGERI (på stedet), MAEGERI (steg fremover) 
 1. YOKOGERI KEAGE, YOKOGERI KEKOMI (KIBADACHI, annenhver fot) 
 1. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI) (steg fremover) 
 1. MAWASHIGERI, YOKOURAKENUCHI, CHUUDAN GYAKUZUKI (steg fremover) 

KATA:

Favoritt KATA 

KUMITE:

JIYU KUMITE 
  


3. Dan

KIHON:

(fra KAMAE)

 1. KIZAMIZUKI, JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. AGEUKE, SOTOUKE (med samme arm), GYAKUZUKI (steg bakover) 
 1. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (steg fremover) 
 1. KOUKUTSU SHUTOUUKE, KIZAMIMAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (steg bakover) 
 1. MAEGERI・GYAKUZUKI, YOKOGERI KEKOMI・GYAKUZUKI, MAWASHIGERI・GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. USHIROGERI (steg fremover) 
 1. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, USHIROGERI (ZENKUTSUDACHI samme fot, høyre og venstre) 

KATA:

Favoritt KATA (med påfølgende spørsmål og svar) 

KUMITE:

JIYU KUMITE 

  


4. Dan

KIHON:

(fra KAMAE)

 1. KIZAMIZUKI, SANBON RENZUKI (steg fremover) 
 1. AGEUKE, SOTOUKE (med samme arm), GYAKUZUKI (steg bakover) 
 1. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (steg fremover) 
 1. KOUKUTSU SHUTOUUKE, KIZAMIMAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (steg bakover) 
 1. MAEGERI, JUNZUKI, GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. KIZAMIMAWASHIGERI, YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, USHIROGERI (ZENKUTSUDACHI samme fot, høyre og venstre) 

KATA:

Favoritt KATA (med påfølgende spørsmål og svar) 

KUMITE:

JIYU KUMITE 

  


5. Dan 

KIHON

(fra KAMAE)

 1. KIZAMIZUKI, SANBON RENZUKI (steg fremover) 
 1. AGEUKE, SOTOUKE (med samme arm), GYAKUZUKI (steg bakover) 
 1. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI til ZENKUTSUDACHI) (steg fremover) 
 1. KOUKUTSU SHUTOUUKE, KIZAMIMAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (steg bakover) 
 1. MAEGERI, JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (steg fremover) 
 1. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (steg fremover) 

KATA:

 1. Fra HEIAN SHODAN til TEKKI SANDAN spesifisert av eksaminator (med påfølgende spørsmål og svar).
 1. Favoritt KATA (med påfølgende spørsmål og svar).

KUMITE:

JIYU KUMITE 


  

6. Dan 

KIHON:

Spesifiseres av eksaminator.

KATA: 

 1. Fra HEIAN SHODAN til TEKKI SANDAN, BASSAIDAI, KANKUUDAI, ENPI, eller JION spesifisert av eksaminator (med påfølgende spørsmål og svar).
 1. Favoritt KATA (med påfølgende spørsmål og svar).

KUMITE:

JIYU KUMITE 

 • Påfølgende spørsmål og svar om teknikk
 • Gi rapport om teknikk på graderingsdagen (leveres en uke i forkant)

  


7. Dan

KIHON:

Spesifiseres av eksaminator.

KATA: 

Favoritt KATA (med påfølgende spørsmål og svar).

KUMITE:

JIYU KUMITE 

 • Påfølgende spørsmål og svar om teknikk
 • Gi rapport om teknikk på graderingsdagen (leveres en uke i forkant)

  


8., 9., 10. Dan

Anbefaling fra SHIHANKAI 

  


OBS!

(Gjelder fra 2. til 7. Dan)

KUMITE for menn/kvinner fra 60 år og oppover er enten JIYUU KUMITE eller JIYUU IPPON KUMITE (JODAN JUNZUKI, CHUDAN JUNZUKI, CHUDAN MAEGERI, CHUDAN YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI) (høyre).


※ Informer om ditt valg av JOUDAN eller CHUDAN for MAWASHIGERI.