Dojo

Karate studeres i en DOJO og et hvert sted der karate studeres blir en DOJO. Dojo betyr steder for veien, altså et sted ikke bare for trening men også for personlig utvikling. Et slikt sted skal behandles med RESPEKT. Det krever også respekt og disiplin å håndtere den kunnskap som tilbys i dojoen. Treningen er derfor omgitt med hilsninger og ritualer. SENSEI ( Lærer/Mester) bestemmer og all aktivitet settes i gang og avsluttes av SENSEI. Filosofien er enkel den som ikke kan tilpasse seg disiplinen og trene hardt, har ikke det som skal til for å håndtere kunnskapen. Med dette menes først og fremst å kunne kjenne et effektivt kampsystem uten å misbruke det til å skade eller skaffe seg makt over andre mennesker. Kampkunst skal brukes egenutvikling, forsvar for utsatte medmennesker og til selvforsvar.