Shotokan

Gichin Funakoshi bukket og gikk inn i verdens første karate dojo våren 1936, 68 år gammel. “Shoto” er kallenavnet han brukte da han signerte kalligrafiene han lagde, og som en hilsen til han fra alle karateutøvere i Japan, ble det hengt opp skilt over døren med tegnene for Shoto-kan, som betyr Shoto’s hall.

Shotokan skiller seg fra andre stilarter ved at teknikkene utføres i en rett linje. Filosofien er at den korteste veien mellom to punkter, er en rett linje.

God kroppsholdning vektlegges, i tillegg til lave stillinger og hoftebruk. Et viktig aspekt er å bruke maksimal kraft i utførelsen av hver enkelt teknikk, samtidig som man er avslappet mellom teknikkene. Shotokan bygger på prinsippet om “iken hiatsu”, eller “to kill with one blow”. I konkurranse vil man ikke få poeng dersom ikke teknikken er klar, tydelig og treffsikker.

Det viktigste kjennetegnet er altså direkte og effektive teknikker, eller som vi liker å si: Ikke noe unødvendig tull!