Dojo-Etikette

Dojo er det japanske ordet for treningssal. For nybegynnere vil gjerne rutinene eller etiketten vi bruker før, under og etter trening i vår dojo virke fremmed. Derfor har vi laget en guide her, som det kan lønne seg og lese gjennom for å forberede seg til trening.

Dojoen er et sted for både trening og personlig utvikling, og skal behandles med respekt. Treningen er derfor omgitt av hilsninger og ritualer. Sensei, instruktøren, bestemmer i dojoen og all aktivitet settes i gang og avsluttes av Sensei.

Det forventes ikke at nybegynnere har gjort seg kjent med alle reglene, de vil bli gått gjennom på trening. Denne siden kan imidlertid fungere som et supplement, eller en huskelapp.

For utenforstående kan reglene oppleves som både strenge og unødvendige. Reglene er imidlertid ikke laget for at instruktørene skal herse med utøverne, men som et verktøy for å styrke egenskaper som disiplin, respekt og tillitt.

Før trening:

 • Bukk mot shomen (hovedveggen), når du går inn i dojoen.
 • Bukk og si “oss” når du skal hilse på Sensei.
 • Møt opp i god tid. Dersom du mot formodning kommer for sent skal du sette deg ned i seiza (på knærne) til instruktøren gir tegn til at du kan delta. Når dette skjer skal du bukke mot instruktøren fra seiza, og stille deg på bakerste rad.
 • Ingen skal bruke sko i dojoen.
 • Husk å ta av klokke, smykker og øredobber under trening.
 • Tyggegummi, høylytt prat eller annen oppførsel som forstyrrer er ikke tillatt.
 • Gi (karatedrakten), skal være ren. Påsydd klubbmerke skal være på venstre side over brystet.
 • Hold negler kortklipte og rene.

Treningsstart:

Høyeste graderte gjør tegn til oppstilling. Alle utøverne stiller seg på linje etter beltegrad (stigende rekkefølge fra venstre). Deretter vil den høyest graderte komme med kommandoene:

 • Seiza – Sett deg ned på knærne.
 • Mokuso – Lukk øynene, tøm tankene for andre ting og konsentrer deg om den forestående treningen.
 • Mokusu yame – Åpne øynene.
 • Shomen ni rei – Bukk (sittende i seiza) mot shomen.
 • Sensei/sempai ni rei – Bukk for instruktøren, samtidig som du sier “oss”.
 • Otaga ni rei – Bukk for de andre karateka, samtidig som du sier “oss”.
 • Når instruktøren gir signal, reiser den høyest graderte seg. Deretter kan personen til venstre reise seg, osv., helt til alle står.

Under trening:

Det viktigste på trening er å konsentrere seg og prestere så godt man kan.

 • Det er ikke tillatt med prat mellom elevene under oppvarming eller trening. Dersom det er behov for det, kan man gi korte beskjeder som ikke forstyrrer treningen.
 • Dersom du får behov for å rette på drakten i løpet av treningen skal man vende seg bort fra shomen og instruktøren.
 • Under kumite skal man alltid bukke mot motstanderen(e).
 • Hvis instruktøren ber elevene om å sette seg ned under trening, skal man sette seg i seiza, eller med bena i kors.

Avslutning på treningen:

Avslutning består stort sett av de samme trinnene som i begynnelsen av treningen, men i tillegg resiterer vi dojo kun etter kommandoen mokusu yame.

En. Perfeksjoner din karakter

En. Vær trofast

En. Dyrk ånden til utholdenhet

En. Respekter andre

En. Unngå voldelig oppførsel

Den høyest graderte fremfører en regel av gangen, og resten av utøverne gjentar underveis. På nybegynner og juniorparti vil dojo kun være på norsk, mens på senior videregående parti fremføres reglene på japansk.

Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.

Hitotsu. Makoto no michi wo mamoru koto.

Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto.

Hitotsu. Reigi wo omonzuru koto.

Hitotsu. Kekki no yū wo imashimuru koto.

Hvis du ønsker å øve deg utenom trening, anbefales vår egen Hans Terje Bakkes DojoKun App.