Kyu graderingspensum

Graderingen er tradisjonelt delt inn i tre ulike deler, kihon (basic), kumite (kamp) og kata (mønster). Under ligger en oversikt over hvilke teknikker og kata man bør forberede før en kyu-gradering i klubben. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, hvis du er usikker på ditt pensum så spør på trening!

Andre aktuelle pensumlister finner du her:Gult og oransje

Fra 10. Kyu til 9. Kyu, og fra 9. Kyu til 8. Kyu.
Altså, du har hvitt belte og skal gradere deg til gult belte, eller du har gult belte og skal gradere deg til oransje.

KIHON:

 • Gedan barai
 • Age uke
 • Soto uke
 • Oi zuki
 • Gyaku zuki
 • Mae geri
 • Yoko geri (fra kiba dachi)

KATA:

Til 9. kyu – Taikyoku Shodan (Kihon Kata)
Til 8. kyu – Heian Shodan

KUMITE:

 • Gohon kumite
 • Sanbon kumite

Rødt

Fra 8. Kyu til 7. Kyu
Altså, du har oransje belte og skal gradere deg til rødt belte

KIHON:

 • Oi zuki
 • Gedan barai, gyaku zuki
 • Age uke, gyaku zuki
 • Soto uke, gyaku zuki
 • Shuto uke (Fra kokutsu dachi)
 • Mae geri
 • Yoko geri keage (fra kiba dachi)
 • Yoko geri kekomi (fra kiba dachi)
 • Mawashi geri

KATA:

Heian Nidan

KUMITE:

Kihon Ippon kumite (jodan, chudan)


Grønt og blått

Fra 7. Kyu til 6. Kyu, og fra 6. Kyu til 5. Kyu.
Altså, du har rødt belte og skal gradere deg til grønt belte, eller du har grønt belte og skal gradere deg til blått.

KIHON:

 • Sanbon zuki (fem skritt fremover)
 • Age uke, gyaku zuki (fem skritt bakover)
 • Soto uke, gyaku zuki (fem skritt fremover)
 • Gedan barai, gyaku zuki
 • Shuto uke, i kokutsu dachi (fem skritt bakover)
 • Mae geri (fem skritt fremover)
 • Mawashi geri (fem skritt fremover)
 • Yoko geri keage, i kiba dachi
 • Yoko geri kekomi, i kiba dachi

KATA:

Til 6. Kyu: Heian Sandan
Til 5. Kyu: Heian Yondan

KUMITE:

Kihon Ippon kumite (jodan, chudan, mae geri, yoko geri, mawashi geri)


Lilla og 1. brunt

Fra 5. Kyu til 4. Kyu, og fra 4. Kyu til 3. Kyu.
Altså, du har blått belte og skal gradere deg til lilla belte, eller du har lilla belte og skal gradere deg til det første brune beltet.

KIHON:

 • Sanbon zuki (fem skritt fremover)
 • Age uke, gyaku zuki (fem skritt bakover)
 • Uchi uke, gyaku zuki (fem skritt fremover)
 • Soto uke, gyaku zuki (fem skritt bakover)
 • Gedan barai, gyaku zuki (fem skritt fremover)
 • Shuto uke, nukite, fra kiba dachi til senkutsu dachi (fem skritt bakover)
 • Mae geri (fem skritt fremover)
 • Mawashi geri (fem skritt fremover)
 • Mae geri, mawashi geri (annenhvert ben)
 • Yoko geri keage, i kiba dachi
 • Yoko geri kekomi, i Kiba-dachi

KATA:

Til 4. Kyu: Heian Godan
Til 3. Kyu: Tekki Shodan

KUMITE:

Jiyu Ippon Kumite (Jodan, chudan, Mae geri, mawashi geri)


2. og 3. brunt

Fra 3. Kyu til 2. Kyu, og fra 2. Kyu til 1. Kyu.
Altså, du har det første brune beltet og skal gradere til det andre brune beltet, eller du har det andre brune beltet og skal gradere til det tredje.

KIHON:

 • Sanbon zuki (fem skritt fremover)
  • Bakover:
   Age uke, gyaku zuki
   Uchi uke, kizami zuki, gyaku zuki
   Soto uke, yoko hihjate, uraken-uchi, gyaku zuki
   Gedan barai, uraken uchi, gyaku zuki
   Shuto uke, mae geri, nukite
 • Mae geri (fem skritt fremover)
 • Mawashi geri (fem skritt fremover)
 • Yoko geri keage, i kiba-dachi
 • Mae geri, yoko geri
 • Mawashi geri, yoko geri

KATA:

Til 2. Kyu: Tekki Shodan
Til 1. Kyu: Bassai Dai

KUMITE:

Jiyu Ippon kumite (Jodan, chudan, mae geri, mawashi-geri)


NOTAT: Presiseringer til pensum fra gradering høst 2014.

9. kyu: Kun gohon kumite, ikke sanbon kumite.
8. kyu: Kihon ippon kumite, venstre og høyre ben
7. og 6. kyu: Gedan barai, gyaku zuki (fem skritt bakover), shuto uke (fem skritt framover, og fem skritt bakover)
5. og 4 kyu: Kihon Ippon kumite (jodan, chudan, mae geri, yoko geri kekome og mawashi geri).
3. og 2. kyu: Jiyu Ippon kumite (jodan, chudan, mae geri, yoko geri kekome, mawashi geri, ushiro-geri). Ingen Jiyu kumite!

Klubben har også egene hefter med pensum og annet nyttig stoff for en karateka. Spør en av oss i styret!