Gradering

Hensikten med graderingssystemet er å kartlegge elevenes standard og utvikling. Vanligvis er det gradering en gang i semesteret.

Når man består graderingen mottar  man en forfremmelse i grad, og dermed retten til å bære det neste beltet. Vårt mål er at graderingene skal inspirere og skape entusiasme.

Et viktig poeng i karate er at et nytt belte ikke er det endelige målet. Selv det sorte beltet markerer bare begynnelsen på en dypere forståelse, og mer seriøs trening. Alle gradene man oppnår en bare en liten del av en livslang utvikling.

Dersom man stryker på gradering, er det svært viktig å ikke slutte på karate. Tvert i mot bør man bruke nedturen som en motivasjon til å trene enda mer. Man skal gjennom mange graderinger, og det er svært vanlig at det ikke alltid går veien. Fremgang er en individuell prosess som går i elevens eget tempo, noen har rask fremgang mens andre må jobbe hardere. Det virkelige målet er å ikke gi opp.

Kinesisk visdom: Vær ikke redd om det går sakte fremover, vær bare redd for å stå på stedet hvil.