Shotocup

Shotocup arrangeres av NTKF en gang pr semester. Dette er stedet hvor juniorer og seniorer viser frem sine ferdigheter både i kata og i kumite. Alle barn får også medaljer, men det gjør ikke ungdom og seniorer. Vi oppfordrer alle våre medlemmer å delta på Shotocup.

NTKF Shotocup 2016 7.mai

NTKF Shotocup Sommerleir 2016

NTKF Shotocup høst 2014 – Kumite

NTKF Shotocup høst 2014 – Lagkata

NTKF Shotocup høst 2014 – Kata

NTKF Shotocup 2013 7.april

NTKF Shotocup 2013 16.nov

NTKF Shotocup 2012 nov