Bli medlem

Nybegynnere:

Vi ønsker nybegynnere hjertelig velkommen ved semesterstart i januar og september. Dato for oppstart annonseres på nettsiden vår, i tillegg til på Facebook og epost. Kontakt oss gjerne på mail ved spørsmål.

Vi har satt en nedre aldersgrense på 8 år, men ingen øvre. På nybegynnerpartiet trener vi barfot i vanlig treningstøy. Du kan prøvetrene gratis i to uker for å finne ut om dette er noe for deg.

<< Innmeldingsskjema >>

Prisliste for medlemskontigent:

Junior t.o.m 12 år:1440,- kr. per semester
240,- kr. i måneden med avtalegiro
Junior fra 13 år:1860,- kr. per semester
310,- kr. i måneden med avtalegiro
Familie (samme adresse):3000,- kr. per semester
500,- kr. i måneden med avtalegiro
Drop-in:100,- kr.

I tillegg kommer det et administrasjonsgebyr på 5,- kr. i måneden.

Kontingentsatsene overfor gjelder ett semester, og betales månedlig gjennom hele året med avtalegiro. Medlem eller foresatt må se til at oppgitt epostadresse er korrekt.

I tillegg kommer utgifter til gradering, treningssamlinger og stevner.

Prisliste utstyr:

Den første karatedrakten, gi-en, er gratis. For andre drakter og øvrig utstyr, sjekk gjerne ut shotokanshoppen. Her går en andel av det du kjøper for til forbundet og klubben vår.

Belter:50,- kr.
Klubbmerke:60,- kr.

Innbetalinger til klubben (utenom medlemskontigent) foregår kontant eller via overføring til klubbens bankkonto: 0531.08.11620.
OBS! Husk melding med navn og hva betalingen gjelder.

Husk å betale i god tid før eventuelle frister, for å unngå gebyr.

Utmelding: Gi skriftlig beskjed til oss på e-post, da unngår du fakturering.