Bli medlem

Nybegynnere:

Vi ønsker nybegynnere hjertelig velkommen ved semesterstart i januar og september. Dato for oppstart annonseres på nettsiden vår, i tillegg til på Facebook og e-post. Kontakt oss gjerne på e-post ved spørsmål.

Vi har en nedre aldersgrense på 8 år, men ingen øvre. På nybegynnerpartiet trener vi barfot i vanlig treningstøy. Du kan prøvetrene gratis i to uker for å finne ut om dette er noe for deg.

Innmeldingsskjema / medlemsportal NIF

Brukerveiledning for innmeldingsskjema – hos Norges idretsforbund – NIF

Treningsavgift:

Junior t.o.m 12 år:1650,- kr. per semester
275,- kr. i måneden med avtalegiro
Senior fra 13 år:2040,- kr. per semester
340,- kr. i måneden med avtalegiro
Brunt og sort:2340,- kr. per semester
390,- kr. i måneden med avtalegiro
Familie (samme adresse):3600,- kr. per semester
600,- kr. i måneden med avtalegiro
Drop-in:110,- kr.
Nye priser fra 1.mars 2023

Medlemskontingent 50,- kr. pr år.

Administrasjonsgebyr på 5,- kr. i måneden.

Kontingentsatsene ovenfor gjelder ett semester, og betales månedlig gjennom hele året med avtalegiro. Medlem eller foresatt må se til at oppgitt e-postadresse er korrekt.

I tillegg kommer utgifter til gradering, treningssamlinger og stevner.

Prisliste for utstyr:

Den første karatedrakten, gi-en, er gratis. For andre drakter og øvrig utstyr, sjekk gjerne ut shotokanshoppen. Her går en andel av det du kjøper for til forbundet og klubben vår.

Belter:60,- kr.
Klubbmerke:70,- kr.

Innbetalinger til klubben (utenom medlemskontigent) foregår kontant eller via overføring til klubbens bankkonto: 0531.08.11620, eller til VIPPS #73993
OBS! Husk melding med navn og hva betalingen gjelder.

Husk å betale i god tid før eventuelle frister, for å unngå gebyr.

Utmelding: Gi skriftlig beskjed til oss på e-post, da unngår du fakturering.