Bli medlem

Nybegynnere:

Vi ønsker nybegynnere hjertelig velkommen ved semesterstart i januar og august/september. Dato for oppstart er samme som skolestart. Følge oss gjerne på Facebook for oppdatert info. Kontakt oss gjerne på e-post ved spørsmål.

Vi har en nedre aldersgrense på 8 år, men ingen øvre. På nybegynnerpartiet trener vi barfot i vanlig treningstøy. Du kan prøvetrene gratis i to uker for å finne ut om dette er noe for deg.

Innmeldingsskjema / medlemsportal NIF

Brukerveiledning for innmeldingsskjema – hos Norges idretsforbund – NIF

Treningsavgift:

Junior t.o.m 12 år:1650,- kr. per semester
275,- kr. i måneden med avtalegiro
Senior fra 13 år:2040,- kr. per semester
340,- kr. i måneden med avtalegiro
Brunt og sort:2340,- kr. per semester
390,- kr. i måneden med avtalegiro
Familie (samme adresse):3600,- kr. per semester
600,- kr. i måneden med avtalegiro
Drop-in:110,- kr.
Nye priser fra 1.mars 2023

Medlemskontingent 50,- kr. pr år.

Administrasjonsgebyr på 5,- kr. i måneden.

Kontingentsatsene ovenfor gjelder ett semester, og betales månedlig gjennom hele året med avtalegiro. Medlem eller foresatt må se til at oppgitt e-postadresse er korrekt.

I tillegg kommer utgifter til gradering, treningssamlinger og stevner.

Stipend til ungdom

Å delta på fritidsaktiviteter kan bli dyrt for barn og ungdom. Klubben kan søke om å få dekt helt eller delvis utgiftene for ungdom til medlemskontingent og avgiftene til gradering/cup’er/arrangementer.

Bydelens fritidsstipend kan gis til ungdom som er mellom 6 og 18 år, som bor i Bydel Søndre Nordstrand og som er medlem i karateklubben.

Rent praktisk sender foreldrene et ønske om stipendet til ‘tsukarat@gmail.com’ og så ordner klubben resten.

Prisliste for utstyr:

Den første karatedrakten, gi-en, er gratis. For andre drakter og øvrig utstyr, sjekk gjerne ut JKA-butikken eller budofitnessbutikken .

Belter:60,- kr.
Klubbmerke:70,- kr.

Innbetalinger til klubben (utenom medlemskontigent) foregår kontant eller via overføring til klubbens bankkonto: 0531.08.11620, eller til VIPPS #73993
OBS! Husk melding med navn og hva betalingen gjelder.

Husk å betale i god tid før eventuelle frister, for å unngå gebyr.

Utmelding: Gi skriftlig beskjed til oss på e-post, da unngår du fakturering.